Exhibitions
ใต้ฟ้าล้านนา
โดย สมภพ แสงพรหม
วันที่ 09 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 13 June 2016 18:30

นิทรรศการ “ใต้ฟ้าล้านนา” โดย สมภพ แสงพรหม นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินิน ภายใต้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตอันสงบงามเรียบง่ายในวัฒนธรรมพื้นถิ่นแห่งดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยใช้ภาพของหญิงสาว เด็กน้อย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดอกไม้ และทิวทัศน์ของป่าเขาลำธาร ตลอดจนสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์สื่อแสดงให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งหล่อหลอมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะอันสงบร่มเย็น

เกิด 1 กุมภาพันธ์ 2506

การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่

รางวัลและเกียรติประวัติ
2526 รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดภาพเขียนที่สวนสัตว์เชียงใหม่
2527 รางวัลที่ 1 การประกวดภาพเขียนพระรอดครบรอบ 1,200 ปี จ.ลำพูน
2528 รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
2529 รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ประวัติการแสดงศิลปกรรม
• การแสดงผลงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32-34
• การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 10-12
• การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 และ 3
2533 นิทรรศการเดี่ยว ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จ.เชียงใหม่
2536 งานแสดงศิลปกรรม 34 ศิลปิน ART MOTIF 93 ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ธนิยะพลาซ่า กรุงเทพฯ
2541 งานแสดง Contemporary Arts for Amazing Thailand และงานแสดง 14 ศิลปิน Amazing Arts Exhibition ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
2542 งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2550 นิทรรศการศิลปะและงานประมูลภาพเขียนเพื่อนำรายได้มอบให้องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
2551 งานประมูลภาพเขียน เพื่อนำรายได้มอบให้โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่
นิทรรศการภาพ “เปลือย” ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2552 งานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยว “ความขัดแย้งที่สวยงาม” ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2553 งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ”แสงเงา บนรูปทรงต่างพื้นผิว” ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
TOP