Exhibitions
Thriller & Horror
โดย อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์
วันที่ 18 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2560
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 18 May 2017 18:30

นิทรรศการ “Thriller & Horror” โดย อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่จัดจ้านด้วยเรื่องราวเนื้อหาสนุกสนานเชิงจินตนาการ ด้วยแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ประเภทสยองขวัญ ตื่นเต้นเร้าใจ โดยใช้ภาพลักษณ์ของตัวศิลปินสาวเจ้าของผลงาน จำลองลงไปภายใต้บทบาทสมมติในภาพยนตร์ที่เธอชื่นชอบและมีความประทับใจ จิตรกรหญิงสาวจึงสามารถปรากฏกายในบริบทของตัวละครที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ ความน่าสนใจของผลงานจิตรกรรมที่จำลองตนเองลงไปในฉากภาพยนตร์ บ่งบอกถึงแนวความคิดในการสร้างบทบาทใหม่อันสามารถให้รสชาติที่เร้าใจหลากหลายรูปแบบในความรู้สึกของศิลปิน เมื่อวิถีชีวิตประจำวันอันเรียบง่ายปกติธรรมดาช่างดาษดื่นสามัญ ซึ่งสวนทางกับความปรารถนาที่จะได้พบเผชิญกับความตื่นเต้น การผจญภัย ภารกิจเสี่ยงตาย รวมถึงการกระทำหรือการเดินทางที่คนทั่วไปทำไม่ได้ เส้นสายรูปทรงและฝีแปรงที่เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์จึงถูกปัดป้ายลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสร้างสรรค์มิติใหม่อันงดงามเพียบพร้อมไปด้วยจินตนาการและทักษะความเชี่ยวชาญของศิลปิน

เกิด 21 กรกฎาคม จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย
- โรงเรียนพิมายวิทยา
- ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประวัติการแสดงงาน
นิทรรศการกลุ่ม
2559
- โครงการ \"น้ำใจไม่มีวันหมด 3” โดย ดาราเดลี่
2558
- นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- โครงการ \"น้ำใจไม่มีวันหมด 2” โดย ดาราเดลี่
- นิทรรศการ “[Purple] : Women of Mankind” ณ วันอีสต์อาร์ทสเปซ ประเทศสิงคโปร์
- นิทรรศการ \"มาลา มาลี\" ณ ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี (ถนนพระราม 4) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557
- โครงการ \"น้ำใจไม่มีวันหมด” โดย ดาราเดลี่ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- นิทรรศการ \"Breaking and Reconstructing\" ศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ แกลเลอรี 8 ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- นิทรรศการศิลปกรรม “8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “The First Exhibition of Thai Contemporary Art” ณ ริเวอร์ซิตี้ แกรนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย “โลกใบนี้(ไม่)ต้องมีเธอ” ณ วันอีสต์อาร์ทสเปซ ประเทศสิงคโปร์
2556
- นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย “พันธนาการ กับ คำลวงที่หอมหวาน” ณ วันอีสต์อาร์ทสเปซ ประเทศสิงคโปร์
2555
- “โลกแบน” นิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ครั้งที่ 3 ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ครั้งที่ 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรี หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- นิทรรศการ “กรอบคนเมือง” ณ Teeoli-d\' walks of art space กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26
2551
- นิทรรศการ “จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม”
2550
- นิทรรศการ “นิทรรศการจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2550 - 2551”
2549
- นิทรรศการผลงาน “Computer Art” ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
นิทรรศการเดี่ยว
2557
- “สุภาพสตรี บู๊ระห่ำ ภาค 2” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555
- “สุภาพสตรี บู๊ระห่ำ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รางวัลและเกียรติประวัติ
2556
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15
2555
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 14
- รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1
- ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2554
- รางวัลยอดเยี่ยมโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23
2552
- ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลประเภทเรียนดี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2547
- รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพแมวโคราช เนื่องในเทศกาลเที่ยวพิมาย
2545
- วาดภาพจิตรกรรมสีน้ำถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
2543
- รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศศิลปินมิรินด้า ครั้งที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2541
- รางวัลชนะเลิศโครงการวาดภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
TOP