Exhibitions
SAKON PROJECT
โดย สกนธ์ ภู่งามดี
วันที่ 14 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2562
อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

พิธีเปิด : 14 May 2019 18:30

นิทรรศการ SAKON PROJECT โดย สกนธ์ ภู่งามดี นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ภายใต้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ กาย ที่ศิลปินมีความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ภูมิทัศน์ในเมืองใหญ่ พืชพรรณ ต้นไม้ดอกไม้ ทิวทัศน์ธรรมชาติ บรรยากาศในวงสังสรรค์สนทนา สรรพสัตว์น้อยใหญ่ รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญในบ้านเมือง สีสันสดใสสว่างเจิดจ้า ละลานตาด้วยร่องรอยการแตะแต้มและสะบัดปัดป้ายฝีแปรง รูปทรงต่าง ๆ ในองค์ประกอบของภาพถูกตัดทอนให้กลายเป็นรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ ผสมผสานทั้งความเหมือนจริงและเหนือจริงเข้าด้วยกันได้ตามจินตนาการของศิลปิน

ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของสกนธ์นั้นมีความเรียบง่ายด้วยการปาดสีเป็นชั้น ปล่อยพื้นผิวให้หยาบ เพื่อแสดงลายเส้นอันเป็นอิสระ สะท้อนสิ่งที่สายตาเห็นและพบเจอในแต่ละวัน ในแง่หนึ่ง คล้ายไดอารี่ของศิลปิน ผู้ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่วิพากษ์หรือตัดสิน แต่สื่อสารออกมาอย่างบริสุทธิ์และไร้เดียงสา สกนธ์สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และนำมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องราวนักวิ่งผู้ไม่เคยหมดกำลัง ทว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาในผลงานกลับเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และการมองโลกในแง่ดี ไม่ต่างจากสายตาของเด็กๆ

ปัจจุบัน สกนธ์ ภู่งามดี เป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร์
TOP