Special Event
:: Latest Event ::

“ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7

07 เมษายน 2561 10:00 น. - 24 มิถุนายน 2561 21:00 น.
ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
TOP