Special Event
:: Latest Event ::

ARDEL Workshop

07 กรกฎาคม 2561 10:00 น. - 23 ธันวาคม 2561 14:00 น.
ARDEL Gallery ถนนบรมราชชนนี
ฝึกการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการ เด็กปฐมวัยกับศิลปะแนวใหม่ สร้างความเชื่อมั่น ซึมซับสุนทรียภาพ และส่งเสริมจินตนาการ ในบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยศิลปะของ ARDEL Gallery ควบคุมเนื้อหาและการอบรมโดย ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ คอร์สการอบรม (สำหรับเด็กอายุ 5 - 12 ปี) เสาร์เช้า : 10.00 - 12.00 น. เสารบ่าย : 14.00 - 16.00 น. อาทิตย์เช้า : 10.00 - 12.00 น. รวม 6 ครั้ง/คอร์ส ค่าเรียน 3,500 บาท/คอร์ส สอบถามเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ 0-2422-2092 (ยกเว้นวันจันทร์) และ Facebook: ARDEL Workshop
TOP